วัดป่าโมกวรวิหาร
วัดป่าโมกวรวิหาร
098-281-4011
ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
เปิดทุกวันเวลา 06.00 น. -18.00 น.

วัดป่าโมกวรวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่งดงามที่สุดองค์หนึ่งของเมืองไทย ตัวองค์พระก่ออิฐถือปูนปิดทอง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย ว่ากันว่าพระนอนองค์นี้ได้ลอยมาปรากฏอยู่หน้าวัดจนต้องมีการบวงสรวงและชักลากขึ้นมาประดิษฐานไว้ ทั้งยังถูกกล่าวถึงในพระราชพงศาวดารว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยมาถวายสักการะบูชาพระพุทธรูปองค์นี้ก่อนยกทัพไปรบกับพระมหาอุปราชา ส่วนภายในบริเวณวัดยังมีมณฑปพระพุทธบาท 4 รอย หอไตร ไว้ให้ผู้คนได้กราบไหว้สักการะอีกด้วย

interesting
วัดป่าโมกวรวิหาร
1.วัดป่าโมกวรวิหาร
2.โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ
3.โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์(นรสีห์วิทยาคาร)
แผนที่
การเดินทาง

จากอำเภอเมืองอ่างทองไป 18 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 309 สายอ่างทอง-อยุธยา จนถึงกิโลเมตรที่ 40 แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 329 จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข 3501 จะเห็นป้ายทางไปวัดป่าโมกวรวิหาร